15-18.10.2021

აიბი მთიებში მიმდინარეობს თანამშრომლების ჯანმრთელობის შემოწმება, რომელსაც ანხორციელებს მოწვეული ექიმების ჯგუფი მე-14 შერეული პოლიკლინიკიდან. ჩვენ უზრუნველვყოფთ მოსწავლისა და თანამშრომლის უსაფრთხო გარემოს.

15.10.2021

ტრანზიტულ სკოლაში შეჯამდა გახდი ავტორისა და კრეატივის ინტეგრირებული პროექტი “ჩემი დებიუტი ლიტერატურაში”, “ცოცხალი მუზეუმი”

15.10.2021

პროექტი “სამკუთხედი” _ აიბი მთიებისა და უმაღლესი სასწავლებლების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან შეხვედრა გამართა ზურა მხეიძემ, რომელიც გახლავთ ფსიქოლოგი და მკვლევარი სოციალური და ქცევითი მეცნიერებების მიმართულებით, ასევე ფსიქოლოგიისა და ნეირომეცნიერების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ის მომავალ სტუდენტებს ესაუბრა საუნივერსიტეტო ცხოვრების მოლოდინებსა და სტრესის მართვასთან დაკავშირებულ თემებზე.

2021-2020

პროექტი “სამკუთხედი” _ აიბი მთიების და უმაღლესი სასწავლებლებისერთობლივი პროექტი. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის ამ სასწავლო წელს აკადემიურ პროგრამაში შევიდა საუნივერსიტეტო საათი, რომელიც მიზნად ისახავს სკოლის კედლებში ახალგაზრდების მომზადებას საუნივერსიტეტო ცხოვრებისათვის. ამა წლის 8 ოქტომბერს აიბი მთიებში მოწვეული იყო ბრიტანული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესებისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძრვანელი პეტრე წულუკიძე, რომელმაც მოსწავლეებთან ისაუბრა პროფესიის არჩევის მნიშვნელობასა და…