25.11.2022

აიბი მთიების უმაღლეს სკოლაში ფსიქოლოგიით დაინტერესებული დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებსთვის საინტერესო შეხვედრა ჩატარდა. საუნივერსიტეტო საათის ფარგლებში გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტიდან მოსწავლეებთან შესახვედრად ჰუმანიტარული და მეცნიერებათა სკოლის დეკანი ნინო შოშიტაშვილი და ფსიქოლოგი თამარ დორეული ესტუმრნენ სკოლას. მათ საინტერესო დისკუსია წარმართეს მოსწავლეებთან ფსიქოლოგიის თემაზე, ისაუბრეს როგორც პროფესიასა და ამ პროფესიით დასაქმების პერსპექტივებზე, გააცნეს ფსიქოლოგის მუშაობის ძირითადი ტექნიკები და როგორი…

24.11.2022

აიბი მთიების საშუალო სკოლაში STEAM-ის სისტემაზე მორგებული სასწავლო პროცესი წარიმართა. მე-11 ჰუმანიტარულ კლასში გაკვეთილები მულტიდისციპლინური მიმართულებებით ჩატარდა. პროექტის ფარგლებში განხილული იყო ომის თემა ქართულ და მსოფლიო ლიტერატურაში, ისტორიასა და ხელოვნებაში და წარდგენილი იყო გაკვეთილებს შორის სისტემური კავშირებით. პროექტი ემსახურება საზოგადოებისთვის აქტუალური პრობლემების სხვადასხვა ჭრილში დანახვას და შეფასებას.