2021-2020

პროექტი “სამკუთხედი” _ აიბი მთიების და უმაღლესი სასწავლებლებისერთობლივი პროექტი. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის ამ სასწავლო წელს აკადემიურ პროგრამაში შევიდა საუნივერსიტეტო საათი, რომელიც მიზნად ისახავს სკოლის კედლებში ახალგაზრდების მომზადებას საუნივერსიტეტო ცხოვრებისათვის. ამა წლის 8 ოქტომბერს აიბი მთიებში მოწვეული იყო ბრიტანული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესებისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძრვანელი პეტრე წულუკიძე, რომელმაც მოსწავლეებთან ისაუბრა პროფესიის არჩევის მნიშვნელობასა და…