საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა _ აიბი მთიების პარტნიორი ორგანიზაცია

ს - 04

ლიბრარიუმი - აიბი მთიების უწყვეტი განათლების სივრცე

2020 წლის 6 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და სკოლა პანსიონ აიბი მთიებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც საქარველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და სკოლა პანსიონი აიბი მთიები ერთობლივად გაატარებენ სხვადასხვა სახის კულტურულ და საგნამნათლებლო ღონისძიებებს.