არასდროს შეწყვიტო სწავლა

აიბი მთიებმა შეიმუშავა “Online სკოლის” აკადემიური და სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამა, რომელშიც ასახულია სრულფასოვანი სასწავლო – სააღმზრდელო გეგმა და ითვალისწინებს მოსწავლის განათლების ხელშეწყობას ეროვნული სასწავლო გეგმისა და აიბი მთიების სტანდარტის შესაბამისად

დისტანციური სწავლება 2020

ფორსმაჟორული ფაქტორის განსაზღვრა საფრთხეებისა და რისკ-ფაქტორების მენეჯმენტის სტრუქტურაშიც არ არის იოლი. თუმცა „აიბი მთიების“ სტრუქტურამ და მართვის სისტემამ საშუალება მოგვცა სწრაფი რეაგირება მოგვეხდინა და უკვე მარტის პირველ კვირას გადავედით დისტანციურ სწავლებაზე ჯერ მე-12 კლასებში, შემდეგ კი უმაღლესი სკოლის ყველა კლასში.

Play Video

დისტანციური სწავლების
ეფექტური სისტემა

შევქმენით სისტემა

შევიმუშავეთ დისტანციური და ონლაინ სწავლების სისტემა და სტრატეგია

შევცვალეთ მენეჯმენტი

შევქმენით ახალი თემატური გეგმები და შეფასების სისტემა, შევცვალეთ გაკვეთილის მენეჯმენტი

ავირჩიეთ აპლიკაციები

ვიდეო ჩართვებისთვის, დისტანციური სწავლებისთვის, დისტანციური და ონლაინ კომუნიკაციისთვის

მოვამზადეთ პედაგოგები

შევქმენით ახალი თემატური გეგმები, შევცვალეთ გაკვეთილის მენეჯმენტი

მედია ჩვენ შესახებ

Entrerpreneur (15.05.2020)

ბიზნესი VS - ნინო ჩიკვაიძე

ტელეკომპანია "იმედი" (21.03.20)

დისტანციური სწავლება

ახალი დღე (25.06.2020)

სიახლე აიბი მთიებში