15-18.10.2021

აიბი მთიებში მიმდინარეობს თანამშრომლების ჯანმრთელობის შემოწმება, რომელსაც ანხორციელებს მოწვეული ექიმების ჯგუფი მე-14 შერეული პოლიკლინიკიდან. ჩვენ უზრუნველვყოფთ მოსწავლისა და თანამშრომლის უსაფრთხო გარემოს.

06.10.2021

აიბი მთიებში გეგმიური კოვიდტესტირება ჩატარდა, ვაგრძელებთ სწავლას უსაფრთხო გარემოში, ყველა თანამშრომლის პასუხი უარყოფითია