28.12.2023

კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა IB მთიების უმაღლესი სკოლისა და კავკასიის უნივერსიტეტის ნაყოფიერი თანამშრომლობის შემაჯამებელი ღონისძიება, ელექტრონული ჟურნალის “შთა-გონების” წარდგენის ფორმატში. ჟურნალი მოსწავლეთა თავისუფალი აზროვნების სივრცეა, რომელშიც ისინი ახერხებენ: დაინახონ საინტერესო თემა, მოიპოვონ ინფორმაცია, შეისწავლონ, გააანალიზონ, შეაფასონ და გამოხატონ ის. დღევანდელმა პრეზენტაციამ ისიც აჩვენა, რამდენად სასარგებლო და ნაყოფიერია სკოლისა და უნივერსიტეტის პარტნიორობა და თანამოაზრეობა – ამისთვის მადლობა…