25.04.2023

აიბი მთიების მოსწავლეები ცერნში აიბი მთიებისა და  ბირთვული კვლევების ევროპულ ორგანიზაციის ქართველ მეცნიერებთან თანამშრომლობის საფუძველზე დაიგეგმა და განხორციელდა  შიდა სასკლო კონკურსში  წარმატებულ  მოსწავლეთა  ვიზიტი ჟენევაში. ჯგუფის წევრები ვიზიტის ფარგლებში გაეცვნენ   სამეცნიერო კვლევით ექსპერიმენტების ATLAS  და  ALISE-ის   ძირითად მოწყობილობებსა და მუშაობის პინციპებს, იხილეს პირველი ამაჩქარებლისN SC (Synchrociclotron) სამუზეომო ექსპონატი ცერნში. დაათვალიერეს  DCVP-data ცენტრის მუშაობის პროცესი, მოისმინეს…