06.04.2023

აიბი მთიებს ესტუმრნენ პოლონეთის ტექნოლოგიებისა და IT უნივერსიტეტის წარმომადგენლები. შეხვედრა შედგა მე11 კლასის მოსწავლეებთან და მიზნად ისახავდა პოლონეთში სწავლის გაგრძელებით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას, უნივერსიტეტისა და მისი პროგრამების გაცნობას.