09.03.2023

აიბი მთიების მმართველი გუნდი აქტიურად მუშაობს 2023-2024 სასწავლო წლის დაგეგმარებაზე. სასწავლო პროგრამების განვითარების მიზნით სკოლამ უმასპინძლა დიდი ბრიტანეთის საგანმანათლებლო დაწესებულების DUKES-ის განვითარების მენეჯერს Musab Naser Angudi -ს ვიზიტის ფარგლებში განხილულ იქნა მომავალი სასწავლო წლის სიახლეები და თანამშრომლობის მიმართულებები. შეხვედრა წარმართეს აიბი მთიების დირექტორმა ნინო ჩიკვაიძემ და ხარისხის მართვისა და განვითარების მენეჯერმა სალომე ჩხეიძემ.