30.01.2023

აიბი მთიების მოსწავლეებისთვის საუნივერსიტეტო საათის მეორე ეტაპი დაიწყო. გასული სემესტრი სრულად დაეთმო პროფესიული ორიენტაციის შეხვედრებს. ახლა კი მოსწავლეებისთვის მიმდინარეობს ღია კარის დღეები მათ მიერ შერჩეულ უნივერსიტეტებში. მოსწავლეები ეცნობიან იმ საუნივერსიტეტო გარემოს, სადაც მომავალი წლიდან დაიწყებენ სტუდენტურ ცხოვრებას: ათვალიერებენ ინფრასტუქტურას და სტუდენტურ სივრცეებს, ხვდებიან მათ მიერ შერჩეული საბაკალავრო პროგრამების წარმომადგენლებს და მათგან იღებენ დეტალურ ინფორმაციას, ეცნობიან…

27.01.2023

აიბი მთიების ინგლისური ენის კათედრამ უმაღლესი სკოლის სასწავლო კურიკულუმის ფარგლებში დანერგა Ted Talk პროექტებით სწავლება. პროექტი განხორციელდა ბრიტანულ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. შეირჩა 23 საუკეთესო მომხსენებელი. პროექტის ძირითადი მიზნის მიხედვით მოსწავლეებმა Ted Talk პროექტის ფარგლებში აუდიტორიას გაუზიარეს საკუთარი ხედვა და გამოცდილება იმისათვის, რომ შთააგონონ და სხვაგვარად დააფიქრონ ამა თუ იმ საკითხზე. ეფექტური კომუნიკაციისთვის მნიშვნელოვანია ისეთი უნარის განვითარება,…

16.01.2023

აიბი მთიების მოსწავლეების ზამთრის ბანაკი ინგლისში . საინტერესო თავგადასავლები Bell English School in London-ში, სადაც მოსწავლეები ორი კვირის განმავლობაში სწავლობენ ზოგად ინგლისურს და ჩართულნი არიან სხვადასხვა შემეცნებით აქტივობებში