02.12.2022

აიბი მთიებისა და კოლეჯ სპექტრის თანამშრომლობის ეფექტურობიდან გამომდინარე სამომავლო საქმიანობის განვითარებისთვის დაინტერესებულ მხარეს წარმოადგენს ევროპის ბიზნეს ასოციაცია. პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის ფარგლებში შეხვედრა შედგა აიბი მთიების, კოლეჯ სპექტრსა და ევროპის ბიზნეს ასოციაციის დამფუძნებლებს შორის, რომლებმაც სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ასევე მათ დაათვალიერეს კოლეჯი, გაეცნენ სხვადასხვა მიმართულებების საქმიანობებს და შეხვდნენ აიბი მთიების მოსწავლეებს, რომლებიც ამ ეტაპზე კოლეჯში ეუფლებიან…

01.12.2022

მენეჯმენტის როლის და მნიშვნელობის თემატიკაზე საინტერესო აქტივობა ჩაატარა ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის პროფესორმა, ადამიანური ინჟინერიის და მენეჯმენტის სპეციალისტმა, აიბი მთიების STEAM განათლების სისტემის კონსულტანტმა დინა ასლამაზიშვილმა. ვორქშოფის შედეგად მოსწავლეებს შეეძლოთ მიეღოთ ინფორმაცია თუ როგორი უნარები სჭირდება ადამიანს მენეჯერობისა და ლიდერობისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს გუნდურად მუშაობას და სწორად წარმართულ მენეჯმენტს სხვადასხვა პროფესიასა და ორგანიზაციულ კულტურაში.