09.09.2022

09.09.2022 – აიბი მთიებში სასწავლო პროცესის მოსამზადებელი პერიოდი მიმდინარეობს: ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის ტრენინგები, მოწვეულ სტუმრებთან საკონსულტაციო შეხვედრები აკადემიური მიმართულებისა და სწავლების ტექნიკების გასაუმჯობესებლად, აკადემიური და აღმზრდელობითი პროცესების შინაარსობრივი და სტრუქტურული დაგეგმვა, ახალი მიმართულებებისა და საინტერესო პროექტების შინაარსობრივი და საორგანზიაციო დაგეგმვა შევხვდებით 14 სექტემბერს!