23.05.2022

აიბი მთიების პარტნიორ – კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა 3 წლიანი საბაკალავრო პროგრამის პრეზენტაცია, რომელიც არის ინოვაციური პროექტი ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო სფეროში. პროგრამა ხორციელდება ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით საფრანგეთის რენის უნივერსიტეტთან ერთად. პროგრამის დასრულებისას სტუდენტი იღებს ორმაგ დიპლომს: კავკასიის უნივერსიტეტისა და რენის ბიზნეს სკოლის დიპლომებს. ხვალ გაიმართება შეხვედრა დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებთან, სადაც ისინი მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას სასწავლო პროგრამის,…

23.05.2022

აიბი მთიები იწყებს სურსათის უვნებლობის ახალი საერთაშორისო სტანდარტის HACCP- ის დანერგვას, რაც უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტების მეტ უსაფრთხოებას და აკმაყოფილებს საქართველოს საკანონმდებლო სისტემისა და სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებს. მიუხედავად იმისა, რომ აიბი მთიები უკვე წლებია არის ორი საერთაშორისო სტანდარტის, ISO 9001 და ISO 45001 -ის მფლობელი, ის აგრძელებს ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვას და როგორც საქართველოს საკანონმდებლო სისტემის, ასევე…