17.05.2022

აიბი მთიეიბის საბაზო სკოლის პროექტი – “IB Mthiebi Pavilion” პროექტი წარმოადგენს კვლევის შეჯამებას, რომელიც საბაზო სკოლის VIII და IX ტექნიკური კლასების მოსწავლეების მიერ ჩატარდა. მოსწავლეებმა მოიძიეს და შეისწავლეს პავილიონური შენობების ტიპოლოგია ლონდონის “სერპენტინის პავლიონების” მაგალითზე. ტექნიკური კლასების მოსწავლეებმა ინდივიდუალურად წარმოადგინეს ჩატარებული კვლევის შედეგები პრეზენტაციის სახით. ასევე გამოიფინა ჯგუფურად შესრულებული მათივე დიზაინით შექმნილი პავილიონები მაკეტების სახით.…