26.05.2022

აიბი მთიების უმაღლესი სკოლაში გრძელდება პროექტი “სამკუთხედი”, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეები ეცნობიან სხვადასხვა პროფესიებს, რაც მათ საუნივერსიტეტო და კარიერულ არჩევანში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს. პროექტის ფარგლებში მე-11 კლასის მოსწავლეებისთვის ჩატარადა საინტერესო შეხვედრები პარტნიორ უნივერსიტეტთან ერთად. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულების მოსწავლეებს შეხვდა ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და ინჟინერიის ფაკულტეტის ვიცე დეკანი სალომე ღუდუშაური, თემაზე: ტექნოლოგიური რევოლუცია ჰუმანიტარული…