05.05.2022

პროფესიულ კოლეჯ სპექტრში გაიმართა გამოფენა “პროფესიული განათლება წარმატებისთვის”, სადაც მოხდა პროფესიების გაცნობა და გაიმართა შეჯიბრი იმ პროფესიებში, რომელთაც სკოლის მოსწავლეები ეუფლებოდნენ გასულ თვეებში. აიბი მთიების უმაღლესი სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს და გაიმარჯვეს შემდეგ მიმართულებებში: ექსპერიმენტალური სახლის აწყობა და კეთილმოწყობა; ელექტროობა. სასკოლო შეჯიბრის თითოეულ მიმართულებას ჰყავდა მხარდამჭერი კომპანია, რომელმაც დააჯილდოვა წარმატებული მოსწავლეები. აიბი მთიების გენერალურმა დირექტორმა,…

02.05.2022

აიბი მთიების დაწყებით სკოლაში 5, 6 და 7 წლის მოსწავლეებისთვის დაიწყო სასწავლო წელს მიღებული ცოდნის შემაჯამებელი პროექტი: “წერე, იკითხე, იმეტყველე” პროექტში ჩართულია ყველა საგნობრივი გაერთიანება და სააღმზრდელო სამსახური, რომლებიც ერთობლივად მუშაობენ მოსწავლის კითხვის, წერისა და მეტყველების უნარების განვითარებასა და მიღებული ცოდნის შეჯამებაზე წარმატებები ჩვენს პატარა მოსწავლეებს!