15.04.2022

ხანგრძლივი პანდემიური მდგომარეობის შემდეგ აიბი მთიებმა განახორციელა მასშტაბური გასვლითი პროექტი ,,მოიარე და დაანახე საქართველო”, რომელიც ითვალისწინებდა შემეცნებით, სარელაქსაციო და საქველმოქმედო ტურს ქართლ – კახეთის რეგიონში და მიზნად ისახავდა უცნობი ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების აღმოჩენასა და ფართო საზოგადოებისთვის გაზიარებას, ასევე მოსწავლეებში ეკო კულტურის განვითარებას ჰეშთეგით პროექტმა გააერთიანა დაწყებითი, საბაზო და უმაღლესი სკოლების 1300-ზე მეტი მოსწავლე და…

15.04.2022

ამა წლის 18, 19, 20 მარტს აიბი მთიების დაწყებით, საბაზო და საშუალო სკოლაში ჩატარდება მოსწავლეთა ცოდნის შესამოწმებელი დიაგნოსტიკური ტესტირება

15.04.2022

აიბი მთიების სპორტის კათედრის სარელაქსაციო დღე მსხვილი მოტორიკის უნარების განსავითარებლად 5, 6 და 7 წლის მოსწავლეებისთვის. პედაგოგიური გუნდისა და აღმზრდელ პედაგოგების ჩართულობით მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში