10.01.2022

აიბი მთიებში განახლდა სამუშაო პროცესი და დღე დაიწყო მმართველი გუნდის ტრენინგით. ტრენინგი გაიმართა აუდიტის ჩატარების ტექნიკისა და ადამიანური რესურსების მართვის შესახებ. ტრენინგი დაფუძნებულია უახლესი სტანდარტებზე ISO 45001:2018 და ISO9001:2015. მმართველი გუნდი და სამასწავლებლო კოლექტივი შეუდგა მეორე სემესტრის დაგეგმარებას, რაც მოსწავლეებისთვის ხარისხიანი განათლების მიღებაზეა ორიენტირებული.