08.11.2021

აიბი მთიების დაწყებითი სკოლში მიმდინარეობს პროექტი „საგამოფენო სივრცე აიბი მთიებში“, რომელიც დაიგეგმა და განხორციელდა საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრასთან ერთად მოსწავლეები ხალისით ჩაერთნენ პროექტში და წარმოგნიდგინეს ძალიან საინტერესო ნამუშევრები

08.11.2021

აიბი მთიების ელემენტალურ სკოლაში ძალიან საინტერესოდ და შემოქმედებითად წარიმართა პროექტი „საგამოფენო სივრცე აიბი მთიებში“, რომელიც განხორციელდა საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრასთან ერთად. პროექტის ფარგლებში ელემენტალური სკოლის მოსწავლეებმა შექმნეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების მაკეტები და გააერთიანეს საქართველოს რუკა.