02.11.2021

დასრულდა მათემეტიკის კათედრის მიერ ორგანიზებული პროექტი „კანონზომიარებათა ალგებრა“ პროექტ „ლაბორატორიის“ ფარგლებში. აიბი მთიების საბაზო სკოლის მოსწავლეებმა დაამუშავეს თემები და წარადგინეს პრეზენტაციები აუდიტორიის წინაშე.

01.11.2021

აიბი მთიების საბაზო სკოლის მოსწავლეებისთვის ჩატარდა მწერალ თამარ გეგეშიძის მხარვრული წერის მასტერკლასი, პროექტის „ჩემი ლიტერატურული დებიუტი“ ფარგლებში.

01.11.2021

2021 წლის 3-5 ნოემბერს აიბი მთიებში ჩატარდება შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის საერთასორისო სტანდარტის ISO : 45001-2018 გარე აუდიტორის მონიტორინგი, რესერთიფიცირების მიზნით. აუდიტის ფარგლებში შემოწმდება ორგანიზაციაში მოსწავლეთა და თანამშრომელთა შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და მოთხოვნების  საერთაშორისო სტანდარტთან შესაბამისობა. რესერტიფიცირების პროცესს წარმართავს საერთაშორისო აუდიტორული და მასერტიფიცირებელი კომპანია ინტერტეკის წამყვანი აუდიტორი.