23.10.2021

 „მსოფლიოს ცნობილი ნაგებობები“ და „კოსმოსი“ ეს არის თემები, რომელის გარშემოც, ინგლისური ენის კათედრის ჩართულობით, მუშაობდნენ დაწყებითი სკოლის მოსწავლეები, პროექტ „სახელოსნოს“ ფარგლებში. მოსწავლეები ერთი კვირის განმავლობაში ეცნობოდნენ თემასთან დაკავშირებულ მასალებს და ძალიან საინტერესო ნამუშევრების პრეზენტაცია მოაწყვეს.

22.10.2021

პროექტი “სამკუთხედი”-ს ყოველკვირეული შეხვედრების ფარგლებში აიბი მთიების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები სტუდენტური ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციების მიღებას აგრძელებენ. დღეს ისინი შეხვდნენ ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის წარმომადგენელს – ანა ჭიპაშვილს, რომელიც მათ ბაკალავრის შეფასების სისტემაზე ესაუბრა. ანა გახლავთ ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის გარე კომუნიკაციებისა და კარიერის ცენტრის ხელმძღვანელი.