აიბი მთიების პარტნიორი უნივერსიტეტები

აიბი მთიები მემორანდუმის საფუძველზე თანამშრომლობს საქართველოს წამყვან უნივერსიტეტებთან წინასწარ შერჩეული აკადემიური, შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობების მიმართულებით

პროფესიული განათლება აიბი მთიებში

აიბი მთიების მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეები კოლეჯ “სპექტრში” ყოვლელწლიურად ეუფლებიან სხვადასხვა პროფესიებს

 

2019 წლის 1 ნოემბერს პროფესიულ კოლეჯ “სპექტრსა” და სკოლა პანსიონ “აიბი მთიებს” შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომ-ლობის მემორანდუმი, რომლის საფუძველზე ერთობლივი სასწავლო-პრაქტიკული პროგრამების განხორციელება დაიწყო

მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ დაეუფლონ შემდეგ პროფესიებს:

  • შემდუღებელი,
  • ელექტრიკოსი,
  • თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი,
  • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. .

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა _ აიბი მთიების პარტნიორი ორგანიზაცია

ს - 04

ლიბრარიუმი - აიბი მთიების უწყვეტი განათლების სივრცე

2020 წლის 6 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და სკოლა პანსიონ აიბი მთიებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც საქარველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და სკოლა პანსიონი აიბი მთიები ერთობლივად გაატარებენ სხვადასხვა სახის კულტურულ და საგნამნათლებლო ღონისძიებებს.

სოციალურ -ჰუმანიტარული საქმიანობა

აიბი მთიები აქტიურად ახორციელებს სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებებს, რომლის ფარგლებშიც სკოლა, მოსწავლე, მშობელი, თანამშრომელი დახმარებას უწევს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მოხუცებს და ბავშვთა სახლებს

ჩვენ ვეხმარებით თქვენი დახმარებით

აიბი მთიები ქველმოქმედებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების მიზნით, ყოველწლიურად  ასწავლის მოსწავლეებს გადასახადის გარეშე

Red_Cross_Logo

წითელი ჯვარი - აიბი მთიების პარტნიორი ორგანიზაცია

უნდა ითქვას, რომ სკოლა-პანსიონი „აიბი მთიები“ იყო პირველი პარტნიორი, რომელიც ჩაერთო წითელი ჯვრის პროექტების განხორციელების პროცესში. მას შემდეგ მხარეები უკეთესი მომავლის შესაქმნელად ერთობლივ ძალისხმევას არ იშურებენ, 2008 წლიდან დღემდე,

Logo_Gamgeoba

დიდუბის გამგეობა - მუდმივი თანამშრომელი