ენების ცენტრი

აიბი მთიებში ფუნქციონირებს უცხო ენების შემსწავლელი სკოლა

ჭადრაკის კლუბი

აიბი მთიებში ფუნქციონირებს ჭადრაკის შემსწავლელი კლუბი

ხატვის კლუბი

აიბი მთიებში ფუნქციონირებს ხატვის შემსწავლელი შემოქმედებითი კლუბი

კალათბურთის კლუბი

აიბი მთიებში ფუნქციონირებს კალათბურთის შემსწავლელი კლუბი

ბალეტის კლუბი

აიბი მთიებში ფუნქციონირებს ბალეტის შემსწავლელი შემოქმედებითი კლუბი

ქართული ცეკვის კლუბი

აიბი მთიებში ფუნქციონირებს ქართული ცეკვის შემსწავლელი შემოქმედებითი კლუბი