ტექნიკური მეცნიერებების კათედრა

Paata_high

კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს:

მათემატიკა, საბავშვო ლოგიკა, ეილერის საათი, ინფორმაციული და საკომუნკაციო ტექნოლოგიები, მათემატიკა, ალგებრა, გეომეტრია, ალგორითმიკა, პრეკალკულუსი, კალკულუსი, ეკონომიკა, ინჟინერია

კათედრის ხელმძღვანელი: პაატა დუმბაზე

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

Nona_L_New

კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს:

მშობლიური ენა, ქართული ენა, ქართული ლიტერატურა, მსოფლიო ლიტერატურის შედევრები, ავტორის საათი, კალიგრაფია და წერითი უნარები, სტილისტიკა, აკადემიური წერის საწყისები, მსოფლიო ლიტერატურა, პრაქტიკული გრამატიკა

კათედრის ხელმძღვანელი: ნონა ლეშკაშელი

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

Vibliani

კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს:

ისტორია, ჩვენი საქართველო და ეთნოგრაფიული კუთხეების ისტორია, საქართველოს ისტორია, ჰეროდოტეს საათი, მოქალაქეობა და სამოქალაქო განათლება, მე და საზოგადოება, სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება, გეოგრაფია და გლობალური გეოგრაფია, სამართლის შესავალი

კათედრის ხელმძღვანელი: ქეთი ვიბლიანი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

Nana_K_New

კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს:

ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, მეცნიერება, ბუნებისმცოდნეობა, პასკალის გაკვეთილი

 

კათედრის ხელმძღვანელი: ნანა კობახიძე

ინგლისური ენის კათედრა

Salome

კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს:

ინგლისური ენა, ინგლისური ლიტერატურა, საკომუნიკაციო ინგლისური, CLIL - ბიზნეს ინგგლისური

 

კათედრის ხელმძღვანელი: სალომე ჩხეიძე

უცხო ენების კათედრა

Lika_S

კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს:

რუსული ენა გერმანული ენა, ესპანური ენა

 

კათედრის ხელმძღვანელი: ლიკა სიდამონიძე

ხელოვნების კათედრა

Yornike

კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს:

მუსიკა, ხატვა, გამოყენებითი ხელოვნება, ბალეტი, ხაზვა/არქიტექტურა, ხელოვნება-პროფესიები, ხელოვნების ისტორია

კათედრის ხელმძღვანელი: თორნიკე დადიანი

სპორტის კათედრა

Giorgi

კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს:

ჭადრაკი, კლათბურთი, ბალეტი, სპორტული აქტივობები

 

კათედრის ხელმძღვანელი: გიორგი ბახტაძე