კალათბურთის ჩემპიონატი

პარასკევს,  15  ნოემბერს  15:00  საათზე სკოლა აიბი მთიებში  გაიმართება  ქუჩის  კალათბურთის  ჩემპიონატი  საბაზო  სკოლის  მოსწავლეებს შორის.