ღვინობისთვე აიბი მთიებში

18-25 ოქტომბერსსკოლა პანსიონ ,,აიბიმთიების'' დაწყებითმა სკოლამ განახორციელა სასწავლო სააღმზრდელო  პროექტი ,,ღვინობისთვე''. ერთი კვირის განმავლობაში მოსწავლეები აკვირდებოდნენ და იკვლევდნენ ბუნებაში  მიმდინარე ცვლილებებს, ნახეს შემეცნებით -დოკუმენტური ფილმები,  გაეცნენ ღვინის შენახვისა  და დამზადების  ტექნოლოგიებს, შექმნეს ეტიკეტები და 25 ოქტომბერს  მოეწყო  საპრეზენტაციო ნამუშევრების და  პროდუქციის  გამოფენა.