პროექტი "ბიბლიოთეკა"

7–11 ოქტომბერს ,,აიბი მთიებში'' ელემენტარული სკოლა ახორციელებს შემეცნებით პროექტს ,,ბიბლიოთეკა''.

მთვარი მიზანი: ბავშვებშიადრეული ასაკიდანკითხვისადმი პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და ბიბლიოთეკის პოპოულარიზაციაა.

მთელი კვირის განმავლობაში მოსწავლეები გამოიკვლევენ სხვადასხვა საკითხებს. მაგ; სიტყვის ეტიმოლოგია, განვითარების ისტორია და უძველესი ბიბლიოთეკები, დამწერლობები, პაპირუსიდან ელექტრონულ წიგნამდე, წიგნის ,,ჰიგიენა'' და სხვა.

დაგეგმილია და წარმატებით ხორციელდება სხვადასხვა აქტივობები, როგორიცაა პრეზენტაცია ,,ბიბლიოთეკა'',  მულტფილმი ,,მფრინავი წიგნები'', უცნაური და საინტერესო წიგნების გამოფენა, კლაის წიგნის გამოფენა და სხვ.
პროექტი დასრულდება მედიათეკაში.