ადმინისტრაცია

გენერალური დირექტორი /დამფუძნებელი/      

            

ნინო ჩიკვაიძე

 

 

ხარისხის მართვის ხელმძღვანელი

 

სალომე ჩხეიძე

 

 

საშუალო სკოლის ხელმძღვანელი

 

რამაზ ფარესაშვილი

 

 

საბაზო სკოლის ხელმძღვანელი

 

ნინო დოლიძე

 

 

დაწყებითი სკოლის ხელმძღვანელი 

 

ნინო აბაშიძე

 

 

ელემენტარული სკოლის ხელმძღვანელი

 

სოფო შარაშიძე