ჩვენ შესახებ

სკოლა ფუნქციონირებს 1995  წლიდან

არის საქართველოს კერძო სკოლების კავშირის  წევრი

ხარისხის მართვის სერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008  სერტიფიკატის მფლობელი

ჯანდაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტის  OHSAS 1801:2007 სერტიფიკატის მფლობელი

სკოლა ავტორიზებულია განათლების სამინისტროს მიერ

ნაციონალური რეიტინგების კავშირის 2015 წლის დარგის ლიდერი

გააჩნია ორი დამოუკიდებელი სასწავლო კამპუსი