„ჩემი ახალი შესაძლებლობები“ 

მონაწილეობის მიღება ასაკით არ იზღუდება, მონაწილეობენ პანსიონის მოსწავლეები, მოსწავლეთა მშობლები და  სასკოლო საქმიან ოჯახში მონაწილეობის ნებისმიერი მსურველი